Integritetspolicy & GDPR

2023.11.01

Ingrids Human Design hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR och registrerar personuppgifter för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund enligt köpeavtalet.

Dessa uppgifter har vi om dig

Vi registrerar ditt namn och födelseuppgifter för att kunna leverera din order, mobilnummer samt e-post för kontakt och konsultation gällande din order. Mobilnummer registreras vid betalning med Swish. Om du handlar mot faktura behöver vi ditt personnummer för att kunna bevilja kredit. Personuppgifterna hanteras under sekretess och lagras endast i våra register. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till någon tredje part.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns en rättslig grund, ett dokumenterat syfte för en pågående kundrelation. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. Normalt sparar vi dina kunduppgifter i max. tre år från din senaste kundkontakt. Dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen, i upp till åtta år.

Kontakt

Om du har frågor angående Ingrids Human Design hantering av dina personuppgifter så ring oss på 0723 – 16 36 00.